Středočeský šachový svaz (SŠS)

Oficiální název a adresa sídla SŠS:                                                                       Kontakt.

Středočeský šachový svaz – organizační jednotka č. 12 Šachového svazu ČR                                          Lukáš Jandourek

Praha 6, Atletická 100/2, PSČ 160 17                                                                                                                    sekretář SŠS

IČO: 70965030, DIČ: 006-70965030                                                                                                                    E-mail: ushoun@yahoo.com, mob.: 777 040 729

Bankovní spojení: GE Capital Bank, číslo účtu: 161409026/0600                                                             tel.byt: 315 682 589,  tel.zam. 224 012 119