Oddíly

Aktuální informace

Rozhodčí SŠS k 23.11.2012 Trenéři SŠS k 23.11.2012

Trvalé informace

Adresář oddílů WWW stránky oddílů

Databáze

Databáze není on-line propojena s databází ŠSČR, ale data se získávají z LOK ČR vždy po jejím vydání a občas i jindy. Pro zaručené aktuální údaje je třeba navštívit databázi ŠSČR na http://db.chess.cz. Tato verze je určena především ke statistickým účelům. Výchozí nastavení je pro Středočeský kraj, k dispozici ale jsou data pro celou republiku. Oproti databázi na chess.cz nabízí komfortnější zadávání parametrů a hlavně funkci "členění podle", která umožňuje výpisy v daném členění se sumarizací.
Vstup do databáze
Předvolené dotazy:
Počty členů v oddílech

Počty členů v kategoriích mládeže

Středočeský žebříček ELO ČR

Středočeský žebříček ELO FIDE

Přehled rozhodčích SŠS

Počty členů v krajích

Počty členů v kategoriích mládeže v krajích