Jak zaregistrovat oddíl

Šachovým oddílem se mohou stát subjekty, jejichž výčet najdete v Organizačním řádu ŠSČR, jedná se o tělovýchovné organizace, občanská sdružení atd. Pokud se jedná o nikam nezařazenou skupinu osob, která chce vystupovat samostatně, je možné za tímto účelem založit občanské sdružení. To je poměrně jednoduché a nic to nestojí, na druhé straně je třeba si uvědomit, že občanské sdružení vystupuje jako právní subjekt, který např. vede účetnictví a podává daňové přiznání, což jsou povinnosti, které obvykle za oddíl, který je někde zařazen, vykonává zřizovatel, např. tělovýchovná jednota. Šachový svaz mírně preferuje oddíly, které jsou nějakým způsobem zařazeny v ČSTV (to může být i občanské sdružení), projevuje se to ale převážně až na mistrovských turnajích republikové úrovně, kde např. členové ČSTV platí nižší startovné.

Registrace oddílů není v kompetenci kraje, ale provádí se na republikové úrovni přímo u ŠSČR. Formálně má registrace na starosti Organizační komise svazu, i v tomto případě ale dobře funguje spojení přes kancelář ŠSČR v Ostravě, e-mail: mssvaz@volny.cz, adresa: Hornická 54, 709 80 Ostrava, telefon: +420 596 622 707.

Podmínky registrace oddílu jsou popsány v Registračním a přestupním řádu ŠSČR (článek 2). Registraci oddílu lze provést kdykoliv a pokud se jedná o vznik oddílu z dosud neregistrovaných hráčů, jsou k tomu třeba jen dva dokumenty, žádost o registraci a seznam členů oddílu. Ty je třeba poslat na výše uvedené pracoviště, obvykle postačí e-mailem. K tomu je třeba uhradit za přihlašované šachisty registrační poplatky, které se pak v dalších letech platí pravidelně rok vždy do 1.3. (výše poplatků bude rozebrána dále). Pokud do nově vznikajícího oddílu přestupují hráči z jiných oddílů, je třeba zároveň vyřešit jejich přestupy, možné uplatnit i hromadný přestup hráčů. I v tomto případě je třeba vyřešit registrační poplatky členů na daný rok, pokud ale přestupující měli uhrazené poplatky ve svém původním oddílu, nemusí se hradit znovu. Za přestupující se ale hradí přestupní poplatky, jejich uplatnění a výši upravují Registrační a přestupní řád ŠSČR a Ekonomická směrnice ŠSČR . Po dokončení registrace a případných přestupů musí mít oddíl nejméně tři členy.

Na žádost o registraci oddílu není stanoven formulář. Žádost obsahuje logické náležitosti, jako je název oddílu, adresa atd. Podrobný seznam těchto náležitostí najdete v Registračním a přestupním řádu ŠSČR.

Na žádost o registraci hráče sice formulář existuje, postačí ale poslat jednoduchý seznam s údaji o členech, z nichž jsou povinné příjmení, jméno, rodné číslo a adresa, všechny údaje jsou opět uvedeny v Registračním a přestupním řádu ŠSČR.

Registrační poplatky se skládají z poplatku určenému pro ŠSČR a poplatku určenému krajskému svazu (mohou tedy být v různých krajích různé). Výše poplatků a způsob platby pro náš kraj jsou popsány v sekci Informace tohoto webu, např. poplatky na rok 2009 najdete zde. Pro rok 2010 jsou celkové poplatky 250,- Kč za dospělého člena a 30,- Kč platí mládež do osmnácti let a senioři nad 65.

Pokud chce nový oddíl hrát krajské soutěže družstev, musí se včas přihlásit. Přihlášky se řeší přes léto, vlastní soutěže se pak hrají od října do dubna. V této souvislosti je určitě dobré dát vznik oddílu spolu s kontakty na vědomí předsedovi VV SŠS, sekretáří SŠS, předsedovi STK SŠS a webmasterovi krajských stránek (pokud je v oddíle nějakým způsobem zastoupena mládež tak i předsedovi KM SŠS), nebo aspoň někomu z nich , pak nebude hrozit, že se některá důležitá informace do oddílu nedostane.