Členské příspěvky ŠSČR a SŠS na rok 2012
Středočeský kraj

Výše členského příspěvku je součtem příspěvku stanoveného Šachovým svazem ČR a příspěvku Středočeskému šachovému svazu.

Členské příspěvky na rok 2012 zůstávají stejné jako roce 2011 (další navýšení plánuje šachový svaz od roku 2013).


Příspěvky 2011 Příspěvky 2010 Příspěvky 2009 Příspěvky 2008 Příspěvky 2007 Příspěvky 2006
1. Platba příspěvků na rok 2012

SkupinaPříspěvek
ŠSČR
Příspěvek
SŠS
Příspěvek
celkem
Mládež do 18ti let (nar. 1994 a ml.)75,-30,-105,-
Kategorie 18-65 let (nar. 1947-1993)150,-150,-300,-
Senioři nad 65 let (nar. 1946 a starší)75,-30,-105,-
K určení věku se používá rok narození, nikoliv celé datum, takže např. všichni narození v roce 1994 a ml. se počítají do mládeže.


Nutno zaplatit do 1.3.2012 na účet ŠSČR
To je změna proti roku 2011, kdy se platilo do 1.2.
Součet částek ve sloupci "příspěvek celkem" za všechny členy oddílu se zaplatí na účet ŠSČR s platebními údaji danými Ekonomickou směrnicí ŠSČR (viz níže).

Zúčtovací data
Účet:1721907504 
Banka:0600GE Money Bank
Variabilní symbol:3512xxx0112xxx je označení oddílu (12 znamená Středočeský kraj, xxx konkrétní oddíl), např. ŠK Řevnice má kód 12458, takže variabilní symboly pro platbu členských příspěvků tohoto oddílu bude 351245801.
Podrobnosti o tvorbě VS najdete v Ekonomické směrnici ŠSČR
Konstantní symbol: od března 2004 se nemusí uvádět
Specifický symbol: neuvádí se
Adresa majitele účtu:
ŠSČR
Zátopkova 100
16017 Praha 6 - Strahov
na složenku2. Seznam členů oddílu

Současně s příspěvky je třeba zaslat na Organizační komisi ŠSČR seznam členů oddílu, za něž jsou příspěvky hrazeny. Seznam musí povinně obsahovat u každého člena příjmení, jméno, rodné číslo a výši zaplaceného členského příspěvku ŠSČR a krajskému svazu.
Doplňte prosím do seznamu členů i kontaktní adresy, potřebné k zasílání korespondence ze ŠSČR a k aktualizaci adresáře na webových stránkách ŠSČR.
Forma, kterou má být seznam zaslán není stanovena, takže je možné seznam poslat poštou na adresu: MS KS ČSTV, šachy, Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
nebo e-mailem na adresu: mssvaz@volny.cz

Současně se seznamem členů pošlete na výše uvedené adresy i doklad doklad o platbě (fotokopie složenky, příkazu k úhradě). I tento doklad je možné poslat v elektronické podobě.


Výše příspěvků ŠSČR a variabilní symboly jsou upraveny Ekonomickou směrnicí ŠSČR, podrobnosti ohledně registrací upravuje Registrační a přestupní řád ŠSČR. Oba dokumenty najdete na stránkách www.chess.cz v sekci Informace ŠSČR/Legislativa/Závazné dokumenty ŠSČR.
Výši členských příspěvků Středočeskému šachovému svazu na rok 2012 stanovila Konference SŠS v roce 2011 konstatováním, že zůstávají stejné jako v roce 2011 (zápis z konference, bod 12).


Nové členy lze registrovat průběžně v celém roce za podobných podmínek, jen je třeba u hráčů ještě uvést adresu.