Zápis

z 5. jednání Výkonného výboru Středočeského šachového svazu (VV SŠS)

 

Praha, sobota 25. ledna 2003

(konané v rámci Konference SŠS)

 

Účast:

a)                  přítomni (8):

Gutman Petr, Hůrka Jiří, Jandourek Lukáš, Klain Václav, Satranský Jaroslav, Sládek Oldřich, Stluka František, Vejvoda Jindřich.

b)                 omluven (1):

Smolka Josef.

 

1.       VV SŠS rozhodl, že rozdělení funkcí mezi členy VV v souvislosti s odvoláním Tomáše Kučery, odstoupením Radoslava Doležala a zvolením nových členů pánů Oldřicha Sládka, Josefa Smolky a Jindřicha Vejvody, bude dohodnuto až na další schůzi VV.

 

2.       VV SŠS ukládá sekretáři (L. Jandourek) převzít od Tomáše Kučery razítko předsedy STK SŠS. Pan Radoslav Doležal razítko již odevzdal osobně.

 

3.       VV SŠS znovu vypisuje konkurzy na uspořádání:

a)         Přeboru Stč. kraje v kategoriích H18, H20, D18, D20 (termín pro konání turnaje 03-06/2003)

            Výše dotace: 3000 Kč.

b)         Přeboru Stč. kraje mužů a žen (termín konání 03-06/2003)

            Výše dotace: 5000 Kč.

Společné podmínky konkurzů:

I)                   Zájemci se žádají, aby se přihlásili do 10.03.2003 na sekretáře (L. Jandourka).

II)                 Zájemci musí předložit ke své přihlášce návrh předběžných propozic.

III)              Zájemci navrhnou podmínky startu oddílových přeborníků ze středočeského kraje.

IV)              Zájemci se závaží přijmout přeborníky oddílů do turnaje, i pokud přeborníci nesplní kvalifikační kritéria turnaje.

           

4.       VV SŠS odložil rozhodnutí zvolit pořadatele krajského kola poháru ŠSČR 5-členných družstev v rapid šachu. Vyzval oba zájemce – oddíly Sokol Emerge Mladá Boleslav a TJ Spolana Neratovice – o předložení návrhu propozic členům VV v příštím týdnu. Členové VV pak v E-mailovém hlasování rozhodnou o pořadateli této akce.

 

5.       VV SŠS vypisuje konkurzy na uspořádání postupových soutěží pro rok 2004:

a)      Přebor Stč. kraje v kategoriích H18, H20, D18, D20 v praktickém šachu

- zvýhodněné právo účasti mají přeborníci oddílů z ročníku 2002/2003,

- termín pro konání turnaje 07/2003-06/2004,

     - navrhovaná výše dotace: 7000 Kč pro kategorie chlapců + 3000 Kč pro kategorie dívek,

b)      Přebor Stč. kraje mužů a žen v praktickém šachu

- zvýhodněné právo účasti mají přeborníci oddílů z ročníku 2002/2003,

- termín konání 07/2003-06/2004,

     - navrhovaná výše dotace: 7000 Kč muži + 5000 Kč ženy,

Zájemci se vyzývají, aby se přihlásili do těchto konkurzů nejpozději do 31.05.2003 na adresu sekretáře (L. Jandourka) s uvedením bodů ve smyslu výše uvedených „Společných podmínek konkurzů“.

 

6.       Další jednání VV SŠS se uskuteční ve středu 19. března 2003 od 17.00 hodin v Praze na Strahově.

 

 

Zapsal: L. Jandourek, v. r.