Zápis

z 12. jednání Výkonného výboru Středočeského šachového svazu (VV SŠS)

 

Praha, neděle 19. září 2004

 

Účast:

a)                  přítomni (8):

Gutman Petr, Hůrka Jiří, Klain Václav, Říha Jaroslav, Satranský Jaroslav, Sládek Oldřich, Smolka Josef , Vejvoda Jindřich.

b)                 nepřítomni (1):

Jandourek Lukáš.

 

1.      Soutěže družstev 2004/2005 – losovací schůze

Schůze se konala po losování soutěží a tak jako první bod bylo zhodnoceno losování. Všechny skupiny byly nalosovány bez vážných problémů. Pouze hospodář upozornil na nesrovnalosti u krajských příspěvků oddílů Stochov, Praskolesy, Velim a Merkur. Nově vzniklý oddíl Zlonice zaregistruje své hráče nejpozději do 5.10.2004 včetně zaplacení příspěvků. Dále u družstev Slaný, DDM Mělník a Rakovník C je nutné ověřit zaplacení startovného. Vedoucí skupin vydají úvodní zpravodaje až vyjde nové FIDE ELO (z důvodu případné úpravy LOK).

      

2.      Schůzka zástupců sportovních sdružení a sportovních svazů Stč. kraje

Satranský předložil pozvánku na Schůzku zástupců sportovních sdružení a sportovních svazů působících ve středočeském kraji konané dne 22.9.2004 ve 13:00. Na tuto schůzku byl vyslán Říha. Zpráva viz příloha granty. 

 

3.      Akce mládeže

Říha podal informace o akcích mládeže.

1.      Výbor vzal na vědomí úspěšné uspořádání finále KP mládeže ve Vlašimi a děkuje organizátorům za vzorné uspořádání.

2.      V souvislosti s postupy mládeže na M Čech nebo M ČR v Rapidu je nutné ,aby oddíly nahlásili komisi mládeže své děti, kteří se na akce nepřihlásí! Náhradníky zajišťují jednotlivé kraje, nikoliv pořadatel. Informace je třeba předat : Jaroslav Říha, 603569813 , lépe e-mail:riha@netroute.cz

3.      Pro individuelní tréninky nejlepší mládeže v kraji se podařilo zajistit tyto trenéry: Vanka, Doležal, Horák, Gonsior, Kořenová.

4.      Výbor vzal na vědomí proplacení příspěvku na trenéra na táboře Odolenov (p. Vanka) v částce 3000,- Kč z rozpočtu mládeže.

 

4.      Různé

1.      Výbor vzal na vědomí úspěšné uspořádání KP mužů, žen H 20, H 18 a D 20 a D 18 v Říčanech.

2.      Hůrka se zeptal, zda nemá složit funkci vzhledem k rozhodnutí disciplinární komise. Výbor konstatoval, že trest platí pro zákaz pouze uvedených funkcí.

3.      Satranský se zeptal Smolky na existenci databáze rozhodčích. Databáze existuje v centrální databázi členů ŠSČR. Smolka ji zajistí a rozešle vedoucím skupin majícím zájem. Dále Smolka navrhne způsob vedení evidence a zajišťování vzdělávání hráčů a rozhodčích. 

4.      Na oddíly se musí rozeslat vyhlášení konkurzů na soutěže v dalším období (přihlášky do 30.11.2004), dotazník na vyjádření zájmu o školení rozhodčích, trenérů nebo ovládání ChessBase, ověření účasti na M Čech mládeže a M ČR v rapidu.

 

5.       Další, 13. jednání VV SŠS se uskuteční ve středu 15. prosince 2004 od 17 hodin v Praze na Strahově. Do této schůze si všichni připraví své finanční požadavky na příští rok a sdělí je Hůrkovi.

 

 

Zapsali: Satranský a Říha