Konference delegátů SŠS

Praha, 16.2.2013

Podklady konference

Pozvánka na konferenci SŠS 2013
Návrh jednacího řádu konference SŠS 2013
Přehled členské základny SŠS a mandáty

Dokumenty k projednání

Čerpání rozpočtu SŠS 2012 a návrh rozpočtu 2013
Změna v placení registračních příspěvků ŠSČR a SŠS v roce 2013
Zpráva Revizní komise Středočeského šachového svazu o kontrole účetnictví za rok 2011
Zpráva o činnosti VV SŠS v roce 2012 a výhled 2013
Zpráva komise rozhodčích SŠS
Zpráva STK o krajských přeborech jednotlivců a družstev
Analýza STK - hráč na třech soupiskách
Zpráva Trenérsko-metodické komise
Zpráva Komise mládeže
Zpráva Organizační a propagační komise
Analýza počtu členů SŠS a návrh opatření

Závěrečné dokumenty

Schválený rozpočet SŠS 2013
Usnesení konference SŠS 2013
Zápis z konference SŠS 2013