Mimořádná konference delegátů SŠS

Praha, 23.9.2012

Podklady konference

Pozvánka na mimořádnou konferenci SŠS 2012
Přílohy:
1. Návrh jednacího řádu mimořádné konference SŠS 2012
2. Členská základna SŠS k 3.9.2012
3. Návrh použití prostředků z dotace MŠMT na rozvoj Středočeského šachu vč. revize rozpočtu 2012
4. Revize rozpočtu 2012 a stav čerpání
doplněk k 3. a 4. Návrh rozdělení prostředků z dotace MŠMT na rozvoj Středočeského šachu 2012
5. Návrh další spolupráce mezi Středočeským šachovým svazem (SŠS) a Středočeským krajským sdružením ČSTV (SKS ČSTV)
6. Rozdělení soutěží 2011-2012 do skupin

Závěry konference

Zápis z Valné hromady (mimořádné konference) Středočeského šachového svazu
Usnesení mimořádné konference Středočeského šachového svazu