Mimořádná konference delegátů SŠS

Praha, 18.9.2011

Podklady konference

Pozvánka na mimořádnou konferenci SŠS 2011

Členská základna SŠS k 29.8.2011

Návrh jednacího řádu mimořádné konference SŠS 2011

Návrh STK SŠS na změnu počtu skupin Regionálního přeboru SŠS

Zpráva o spolupráci Středočeského šachového svazu (SŠS) a Středočeského krajského sdružení ČSTV (SKS)

Rozpočet SKS ČsTv 2011

Rozdělení soutěží 2011-2012 do skupin

Závěry konference

Usnesení mimořádné konference SŠS 2011

Zápis z mimořádné konference SŠS 2011

Revidovaný rozpis soutěží družstev SŠS 2011-2012