Konference delegátů SŠS

Praha, 28.1.2012

Podklady konference

Pozvánka na konferenci SŠS 2012
Návrh jednacího řádu konference SŠS 2011
Přehled členské základny SŠS a mandáty

Dokumenty k projednání

Čerpání rozpočtu SŠS 2011 Návrh rozpočtu SŠS 2012
Zpráva Revizní komise Středočeského šachového svazu o kontrole účetnictví za rok 2010
Zpráva o činnosti VV SŠS v roce 2011
Zpráva komise rozhodčích SŠS
Zpráva STK o krajských přeborech jednotlivců a družstev
Návrh STK na startovné v soutěžích družstev od 2012
Zpráva Trenérsko-metodické komise
Zpráva Komise mládeže
Zpráva Organizační komise
Zpráva Komise mediální a propagační
Zpráva o spolupráci SŠS a SKS ČSTV - stav z ledna 2012

Závěry konference

Schválený rozpočet SŠS 2012
Zápis z konference SŠS 2012
Usnesení Konference SŠS 2012