Konference delegátů SŠS

Praha, 15.1.2011

Podklady konference

Pozvánka na konferenci SŠS 2011

Návrh jednacího řádu konference SŠS 2011

Návrh volebního řádu konference SŠS 2011

Čerpání rozpočtu SŠS 2010

Výzva k účasti na volbách

Dokumenty k projednání

Návrh rozpočtu Komise mládeže SŠS

Zpráva Revizní komise Středočeského šachového svazu o kontrole účetnictví za rok 2009

Zpráva komise rozhodčích SŠS

Zpráva STK o krajských přeborech jednotlivců a družstev

Zpráva Trenérsko-metodické komise

Zpráva Komise mládeže

Zpráva Organizační komise

Zpráva o činnosti VV v roce 2010Návrh rozpočtu SŠS 2011

Návrh pravidel dodatečné nominace delegátů SŠS na Konferenci ŠSČR

Návrh na změnu stanov ŠSČR

Návrh na financování poplatků LOK v krajských soutěžích

Návrh na výši příspěvků SŠS účastníkům ME, MS mládeže

Návrh plánu práce VV na rok 2011

Závěry konference

Zápis z Konference SŠS 2011

Usnesení Konference SŠS 2011

Obecná pravidla na příspěvek SŠS účastníkům ME,MS mládeže

Postup dodatečné nominace delegátů SŠS na jednání Konference ŠSČR

Volební řád Konference SŠS 2011