Konference delegátů SŠS

Praha, 30.1.2010

Podklady konference

Pozvánka na konferenci SŠS 2010

Návrh jednacího řádu konference SŠS 2010

Dokumenty k projednání

Návrh rozpočtu SŠS 2010 a čerpání rozpočtu SŠS 2009

Zpráva o činnosti VV SŠS za rok 2009

Zpráva komise mládeže SŠS za rok 2009

Zpráva sportovně-technické komise SŠS za rok 2009

Zpráva komise rozhodčích SŠS za rok 2009

Zpráva Revizní komise Středočeského šachového svazu o kontrole účetnictví za rok 2008

Závěry konference

Zápis z konference SŠS 2010

Usnesení konference SŠS 2010